τεχνολογία

Adblue nedir, ne işe yarar? Adblue fiyatı ne kadar?

Adblue fiyatı bu ürünü araçlarında kullanmak isteyen kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Adblue tam olarak dizel yakıtlı ağır hizmet taşıtlarının oluşturduğu NOx emisyonunu kimyasal olarak azaltmakta kullanılan, toksik olmayan, su berraklığında, ürenin deiyonize su içerisinde %32,5 oranındaki çözeltisi olarak adlandırılabilir. Araçların egzoz sistemlerinde, bu maddeyle yapılan kimyasal katalitik ayrıştırma esnasında azotoksitler (NOx), azot gazına (N2) ve su buharına (H2O) dönüştürülür.

ADBLUE DEPOSU NASIL OLMALI?

Günümüzde AdBlue kullanımı, Euro 6 standartlarını sağlamak için mecburiyet haline gelmiştir. AdBlue -11 °C’nin altında donduğu için, araçlarda deposu ısıtmalı olarak sunulmaktadır ve değişik boyutlarda olabilmektedir. AdBlue, Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının birçoğundan temin edilebilmektedir.

ADBLUE KULLANIMI

AdBlue sıvısı, dizel yakıta kıyasla çok daha az yer kaplamaktadır. Örneğin, karışım oranı %4 olduğunda, 1000 litre dizel yakıt için sadece 40 litre AdBlue gerekir. AdBlue sıvısının karışım oranı sabittir ve dizel yakıta göre ayarlanır. SCR sistemini kullanan motor imalatçılarına göre, SCR sistemini kullanan taşıtlarda, SCR sistemini kullanmayan taşıtlara göre %6’ya kadar yakıt tasarrufu mümkün olmaktadır.

ADBLUE FİYATI NE KADAR?

5 litrelik, 10 litrelik ve daha büyük boyutlarda satılan Adblue fiyatı markaya göre değişmekle birlikte ortalama 5 litresi 99 TL ile 200 TL arasında değişebiliyor.

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Yapay Zeka Yorumluyor

Adblue is a synthetic liquid used in diesel vehicles to reduce harmful nitrous oxide emissions. It is also known as diesel exhaust fluid (DEF). Adblue is made of urea and water, and it is injected into the exhaust system of diesel vehicles. When it is added to the exhaust gases, it reduces the nitrogen oxides to nitrogen and water vapor, which are harmless and do not contribute to air pollution. Adblue is used in diesel cars, buses, trucks, and other large vehicles.

Adblue is an essential part of the Euro 6 emission standard, which aims to reduce nitrogen oxide emissions from diesel engines. Not using Adblue in vehicles equipped with the SCR (Selective Catalytic Reduction) system can cause a warning light to appear in the dashboard and reduce the performance of the vehicle. Therefore, it is necessary to keep the Adblue tank filled regularly.

Adblue is widely available at gas stations, automotive supply stores, and online retailers. The cost of Adblue varies depending on the location, supplier, and volume purchased. A 10-liter container of Adblue costs around 20-30 TL in Turkey.

There are a few things to consider when purchasing Adblue. It is essential to ensure that the product meets the ISO 22241 standard, which guarantees the quality and purity of the Adblue. Adblue should also be stored correctly in a cool and dry place, away from direct sunlight, as exposure to high temperatures, and sunlight can reduce its quality and shelf life.

In conclusion, Adblue is an essential part of modern diesel engines and helps to reduce harmful emissions, contributing to cleaner air and a healthier environment. It is important to ensure that Adblue is used and stored correctly to maintain its quality and effectiveness. The cost of Adblue varies, but it is relatively affordable, considering its benefits.

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazılmıştır.

Kaynak Link

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button