Τουρκμενιστάν

Basın bildirisi

Basın bildirisi

Her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlaması hem Türkmen halkı hem de tüm ilerici insanlık için önemli bir olaydır.

Bu yıl, 7 Nisan’da Dünya Sağlık Örgütü kutluyor
75. Yıldönümü, 1948 yılında dünya ülkelerinin ortak girişimiyle kurulan ve insanların sağlığını geliştirmeyi, dünyada güvenliği sağlamayı ve savunmasız grupların çıkarlarına hizmet etmeyi amaçladı; en üst düzeyde sağlık ve esenlik.

DSÖ’nün yetmiş beşinci yıldönümü, son yetmiş yılda insanların yaşam kalitesini artıran başarıları hatırlamak için bir fırsattır. Bu yıl aynı zamanda bugünün ve yarının acil sağlık sorunlarını ele almak için harekete geçmek için bir fırsat.

7 Nisan 2023 “Herkese Sağlık” sloganıyla düzenleniyor.

Aynı zamanda, Türkmenistan’ın sağlık alanında dünya devletleri ve önde gelen uluslararası yapılarla çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine yansıyan Dünya Sağlık Örgütü’nün aşağıdaki önceliklerini vurgulamak gerekir:

  • Herkes için sağlık, savaş veya çatışmanın olmadığı müreffeh ve sürdürülebilir bir dünyada herkes için iyi sağlık ve tatmin edici bir yaşam anlamına gelir.
  • Sağlık hakkı temel insan haklarından biridir.
  • Evrensel sağlık sigortasına erişimin sağlanması, finansal koruma ve aile ve toplum refahının güçlendirilmesi.

Türkmenistan, 1992’den beri Dünya Sağlık Örgütü’nün üyesidir. 31 yıllık ortak işbirliği sürecinde, Türkmenistan halkının sağlığını iyileştirmeye yönelik büyük başarılar elde edildi.

Sağlık hakkı, temel insan haklarından biridir ve herkesin maddi sıkıntı yaşamadan sağlık hizmetlerine erişebilmesi anlamına gelir. Bu ilke, Türkmenistan devlet politikasının önceliklerinden biridir.

Kahraman-Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov’un “Sağlık” Devlet Programı tarafından yönlendirilen bağımsızlık yılları boyunca, nüfusun sağlığını korumak, sağlıklı bir yaşam tarzı ilkelerini oluşturmak, fiziksel kültür ve kitleyi geliştirmek için birçok çalışma yapıldı. Spor Dalları. Ülke çapında bir modern tıp kurumları ağı oluşturuldu – Ene mähri ve acil ambulans merkezleri, çok disiplinli hastaneler ve sanatoryumlar ve ilaç işletmeleri. Nüfusun sağlığının iyileştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve modern yenilikçi yöntemlerle tedavi edilmesi, insan ömrünün uzatılması ve yüksek kaliteli tıbbi hizmetlerin mevcudiyetinin sağlanması için gerekli tüm koşullar yaratılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü ve BM kurumlarıyla uzun yıllara dayanan olumlu işbirliği deneyimi, ulusal sağlığın çeşitli öncelikli alanlarında bir dizi önemli ortak proje ve programın başarıyla uygulanmasının ve Türkmenistan’ın halk sağlığını sağlamadaki başarısının ve olağanüstü başarılarının kanıtıdır. uluslararası sertifikalar ve drakunkuliyazis, çocuk felci eradikasyonunun tanınmasına ilişkin sertifikaların yanı sıra evrensel tuz iyotlaması, sıtmanın ortadan kaldırılması, unun demir ve folik asit ile güçlendirilmesinde liderlik için uluslararası ödüller, yokluğunu doğrulayan bir belge ile işaretlenmiştir. Türkmenistan’da kızamık ve kızamıkçık.

DSÖ, çocuk ve ergen sağlığı ve üreme sağlığı için ulusal stratejiler ve eylem planlarının geliştirilmesini destekleyerek Türkmenistan’ın anne ve çocuk sağlığı konularını ele almadaki konumunu desteklemektedir.

Yıllar süren ortak işbirliği boyunca, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi, Türkmenistan’ın girişimlerinin uluslararası düzeyde desteklenmesini de destekledi ve Türkmenistan’ı iki kez DSÖ Avrupa Bölge Komitesi Daimi Komitesine seçti.

DSÖ ve Türkmenistan, 2035 yılına kadar tüberküloz salgınına küresel bir son vermek için tüberkülozla mücadelede başarılı bir şekilde işbirliği yapmaktadır. Antimikrobiyal dirençle mücadele etmek ve halk sağlığı laboratuvar hizmetinin kapasitesini güçlendirmek için işbirliği güçlendirildi.

İşbirliği çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların sürveyansı güçlendirildi ve yayılmasını önlemek için Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Entegre Epidemiyolojik Sürveyansı Konsepti, Ulusal Bağışıklama Programı ve rutin bağışıklama sisteminin güçlendirilmesi örnekleri gibi önleyici tedbirler getirildi. .

DSÖ’nün desteğiyle, ülkenin “vahşi çocuk felci virüslerinin dolaşımından arınmış bir bölge” statüsünü korumaya yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

Üst düzeyde mutabık kalınan ortak girişimler, yani Türkmenistan’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs genomu çalışmasına yönelik özel bir programına katılımını desteklemek, başarıyla uygulanmaktadır. İnfluenza ve SARS-CoV-2 dahil olmak üzere virüslerin genetik dizilimi için güçlendirilmiş ulusal kapasite. Şubat 2023’te Ulusal Laboratuvar Virologları tarafından 10 grip virüsü örneğinin tüm genom dizilimi yapıldı ve Global Initiative to Share All Influenza Data (GISAID) platformuna sunuldu. 4 Temmuz 2022’de Aşkabat’ta Orta Asya ülkeleri için Tek Sağlık konseptini tanıtmak amacıyla Üst Düzey Alt Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

Türkmenistan’da bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, 2030 Küresel Kalkınma Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasıyla yakından bağlantılı olan ana önceliklerden biridir. 2019 yılında Aşkabat’ta düzenlenen İkinci DSÖ Avrupa Üst Düzey Konferansı “Sözü Tutma Zamanı – Avrupa’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak İçin Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Mücadelenin Zorluklarını Karşılamak”, BM’de verilen taahhütlerin uygulanmasını zorladı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Konusunda Üst Düzey Toplantı ve ayrıca ülkeleri uygulamalarında desteklemek için önlemler. 2024 yılında Türkmenistan, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne ilişkin üçüncü üst düzey konferansı 2024 yılı onuruna düzenlemeyi planlıyor.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklara İlişkin Aşkabat Bildirgesi’nin kabulünün 10. yıl dönümü. Bu aynı zamanda Türkmenistan’ın bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolü yoluyla sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürme ve güçlendirme konusundaki siyasi taahhüdüdür.

Bu yöndeki ulusal çabaların ve uluslararası ortaklıkların etkinliği, tüm forum katılımcıları ve her şeyden önce Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Bölge Ofisi tarafından Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir tanıma sertifikasının sunulmasıyla büyük beğeni topladı. DSÖ Genel Direktörü Sayın Tedros Ghebreyesus adına bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesine ülkenin olağanüstü katkısı.

“Sağlıklı Anne – Sağlıklı Çocuk – Sağlıklı Gelecek” Ulusal Stratejisi, Türkmenistan Nüfusunun Bağışıklığını Geliştirme Ulusal Programı, 2021-2025 Ulusal Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi ve Ulusal Dönüştürme Programı tarafından kabul edilmiştir. Türkmenistan’ın 2022 -2025 Yılları İçin Tütünsüz Bir Ülkeye Dönüşmesi, sağlık sisteminin faaliyetlerini önemli ölçüde optimize etti.

Kitlesel fiziksel kültür ve sporun, olimpik hareketin geliştirilmesine özel önem verilmektedir ve ilgili ulusal programlar, nüfusun savunmasız gruplarını dikkate alarak birinci basamak sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi, kaliteli temel tıbbi hizmetlerin sağlanmasını sağlamayı amaçlayan başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. ve adalet, cinsiyet eşitliği ve insan haklarına saygı ilkelerine dayalı olarak, her yaştan tüm insanların sağlığını ve esenliğini teşvik eder.

Sağlık sisteminde modern bir altyapı oluşturulmuştur. Başkentte ve ülkenin tüm vilayetlerinde yenilikçi teknolojilerle donatılmış tıp merkezleri, özel klinikler, sanatoryumlar inşa edildi. Bu temelde uluslararası standartlarda gelişmiş bir spor ve rekreasyon altyapısının oluşturulmasında büyük başarı sağlanmıştır.

Gurbanguly Berdimuhamedov adına bakıma muhtaç çocuklara yardım amacıyla kurulan hayır vakfının faaliyetleri, annelik ve çocukluk alanında toplum sağlığının korunması konularını ele almayı amaçlıyor. Bütün bunlar, Türkmen toplumu ve devletinin en yüksek değeri olan her insanın yaşam standardını ve refahını iyileştirerek ulusal sağlık sisteminin modernizasyonunda olumlu bir sonucun kanıtıdır.

Devlet bütçesinin çoğu, sağlık ve eğitim sistemlerinin reformu da dahil olmak üzere sosyal alanın finansmanına yöneliktir.

2020 yılı ve son yıllarda yeni tip koronavirüs pandemisinin gelişmeye başlamasıyla birlikte Türkmenistan, DSÖ ve BM kuruluşlarından destek almıştır. Ülke, DSÖ’nün COVID-19’a Hazırlık ve Müdahale Stratejik Planı yönergelerine dayanarak, DSÖ COVID-19 ile ilgili faaliyetlerin ana alanlarına odaklanan Türkmenistan’ın Akut Bulaşıcı Hastalığa Hazırlık ve Müdahale için ortak bir Planını onayladı ve başarıyla uyguladı. COVID-19’un önlenmesi, tedavisi, teşhisi ve aşılanması için.

Devam eden program değişiklikleri ve reformlar, bağımsız ve tarafsız Türkmenistan’ın sağlık sisteminin ve tıp endüstrisinin daha da gelişmesi için etkili bir teşviktir ve sağlık alanında daha fazla işbirliği için temel oluşturur.

Dünya Sağlık Günü’nde Türkmenistan, DSÖ’nün faaliyetlerine tam desteğini bir kez daha ifade ediyor, özverili ve profesyonel çalışmaları için Örgüt liderliğine ve çalışanlarına teşekkür ediyor. Ülkemiz, Dünya Sağlık Örgütü ile yakın işbirliğini sürdürecek ve mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya devam etmeye hazırdır.

Türkmenistan Sağlık ve Tıp Endüstrisi Bakanlığı

Source Link

ACM Cyprus

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Artificial intelligence has reinterpreted this news for you.

tarafından yapılan açıklamada, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlamalarının önemi vurgulanmış ve Türkmenistan’ın sağlık alanındaki başarılarına dikkat çekilmiştir. Ülkenin Sağlık Devlet Programı ve çalışmalarının, nüfusun sağlığına yönelik büyük bir katkı sağladığı belirtilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ile olan uzun yıllara dayanan işbirliği ve destek, Türkmenistan’ın sağlık hizmetlerindeki başarılarına yol açmıştır. Ayrıca, Türkmenistan’ın Dünya Sağlık Örgütü’nün çeşitli program ve projelerine katılımı, ülkedeki sağlık sisteminin ve tıp endüstrisinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Pandemi sürecinde de DSÖ ve BM kuruluşlarından destek alan Türkmenistan, COVID-19’a karşı başarılı bir mücadele vermiştir. Ülkenin sağlık alanındaki gelişmeleri, uluslararası standartlarda bir spor ve rekreasyon altyapısının oluşturulmasında da katkı sağlamıştır. Türkmenistan’ın sağlık alanındaki bu gelişmeleri, Dünya Sağlık Günü kapsamında bir kez daha vurgulanmıştır.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button