οικονομία

En çok altın kazandırdı | Altın Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,32; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

TÜİK, 2023 Mart ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde 3,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 3,27, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,04, Amerikan doları yüzde 0,38 ve euro yüzde 0,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,62 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 1,40 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,79, Amerikan doları yüzde 1,44, euro yüzde 1,52 ve DİBS yüzde 4,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3-6 AYLIK DEĞERLENDİRME

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,22 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,38, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,54 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,64 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK GETİRİ BIST 100’DE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 50,48,  TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 62,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 5,60, Amerikan doları yüzde 19,97, külçe altın yüzde 20,54, euro yüzde 22,23 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 28,47 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 1,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan doları yüzde 13,62, külçe altın yüzde 14,23, euro yüzde 16,07 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. (DHA)Etiketler

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Yapay Zeka Yorumluyor

Altın is one of the most coveted commodities in the world, highly valued for its rarity, beauty and malleability, making it a favourite for both investment and adornment or jewellery. It is therefore no surprise that news of the most profitable avenues for investing in gold, or “En çok altın kazandırdı”, are highly sought after by investors, consumers and traders alike.

One of the primary sources of gold profits is trading gold bullion, which involves buying and selling physical bars of the precious metal. This tactic is favoured by experienced investors who are able to identify gold price trends and adjust their trading strategies accordingly. As such, those who invest in gold bullion during periods of low prices and sell when prices peak can gain significant profits, with some experts estimating returns of up to 12%.

In addition to trading physical gold bullion, trading gold futures is another strategy that can lead to significant returns. Gold futures refer to a type of contract where the investor agrees to purchase gold at a specified time and price in the future, with the aim of making a profit from the difference between the agreed-upon price and the market value at the time of sale. Again, this approach requires a deep understanding of the gold market and the ability to predict price trends to achieve optimum profits.

Another way to profit from gold investment is through exchange-traded funds (ETFs). These funds are designed to track the price movements of gold and provide investors with an easily accessible and diversified way of investing in the precious metal. Gold ETFs are popular among both institutional and individual investors, who enjoy the flexibility and liquidity of this investment method.

Finally, investing in gold mining stocks is also an option for those seeking higher gold returns. These stocks are linked to companies that mine and extract gold, and opportunities exist for investors to purchase shares in gold mining firms that are expected to perform well in the market. This type of investment requires a high level of research and an understanding of the mining industry, but can offer attractive returns, especially in the long term.

In conclusion, there are several ways for investors to profit from gold investment, and the most successful strategies will depend on individual investment preferences and risk tolerance. However, those who remain informed, diligent and patient will have the best chances of achieving their desired returns and financial goals through gold investment.

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazılmıştır.

Kaynak Link

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button