Κύπρος

Taçoy: Sadece belli bir konunun cımbızlanması anlaşılır bir durum değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oldukça detaylı ve farklı bir çok konuda yatırım içermesine rağmen, sadece ilahiyat koleji noktasına eleştirilerin odaklanmış olduğunu ifade eden Taçoy, toplamda 26 yeni okul yapılacağını ve her bir okula şampiyon meleklerin isimlerinin verileceğini söyledi.

“esasında manşete çıkarılması gereken budur” diyen Taçoy, hem eğitim alanına büyük bir katkı sağlanacağını hem de okulların depreme dayanıklılığının sorgulandığı bir dönemde tüm endişelerin ortadan kalkmış olacağını kaydetti.

İmzalanan protokolde yeni okulların yanı sıra, başta Lefkoşa olmak üzere Girne ve Güzelyurt’a yeni devlet hastaneleri yapımı ya da yapımı devam edenlerin süratle tamamlanarak tam donanımlı bir şekilde hizmete girmelerinin de yer aldığına işaret eden Taçoy, Pamuklu’da yapılacak sağlık merkezi ile de bölge halkının sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaşacağını söyledi.
Hasan Taçoy, okul ve sağlık yapımı dışında devletin yapısal sorunlarına ilişkin önemli bir kaynağın da yine protokolde yer aldığını ifade ederek, “bu bizim için bulunmaz bir fırsattır” dedi.

Bu çerçevede kendi bakanlığına ilişkin olarak, genel sağlık sigortasının hayata geçmesinde önemli bir basamak olan yazılımın tamamlanarak Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesinin alt yapısının oluşacağını anlatan Taçoy, bunun sağlıkta bir “devrim” olacağını vurguladı.

Bakan Taçoy, “adımlar atılırken geleceğe yönelik yapacağımız işleri bir kenara bırakıp sadece içinden cımbızla bir şeyi alıp tartışmak neyin mevzusudur anlayamadım” dedi.
“hükümet doğru da yapsa yanlış da yapsa hep yanlış yaptı şeklinde bir yaklaşım sergilenmekte” diyen Taçoy, bu yönde bir algı politikası yürütülmekte olduğuna dikkat çekti.
Taçoy, kişisel çıkarlar için hükümeti darbelemenin son derece yanlış olduğunun artık anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.

BRT

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Yapay Zeka Yorumluyor

Taçoy is a term commonly used in Turkish to refer to the practice of using overly specific examples or anecdotes to prove or argue a certain point. While this may seem like a logical tactic, the reality is that Taçoy can often be more confusing than clarifying. In fact, it can even make a person’s argument weaker in the eyes of their audience.

At its core, Taçoy involves taking a small piece of information, often unrelated to the broader conversation, and using it to make a point. This may include citing a single instance of a particular behavior, or referencing a specific statistic to support an argument. While this may seem persuasive in the moment, it can ultimately serve to undermine the speaker’s credibility.

One of the main issues with Taçoy is that it is inherently limited in scope. By focusing on a single example, speakers fail to address the larger context of the situation. This can lead to a myopic view of the issue at hand, and prevent the speaker from truly understanding the nuances of the topic. More broadly, this approach can also make it difficult for listeners to connect with the speaker’s message, as they may struggle to see how this small example applies to their lives or the broader society around them.

Furthermore, Taçoy can come across as manipulative or disingenuous. By cherry-picking select examples to bolster their argument, speakers can create the illusion of a stronger case than actually exists. This is particularly problematic when the examples used are misleading, taken out of context, or simply untrue. When listeners discover that they have been manipulated in this way, it can cause them to lose trust in the speaker and dismiss their argument entirely.

Overall, while Taçoy may seem like a useful tool in debate and discussion, it is ultimately flawed and often counterproductive. Instead of relying on specific examples to make a point, speakers should strive to understand the broader context of the situation, and use evidence and analysis to support their claims. By doing so, they can create a clearer, more compelling argument, and engage their audience in a meaningful way.

Bu Haber ACM Cyprus Yeni Teknolojiler Çalışması Kapsamında, OpenAI – ChatGPT Tarafından (Türkçe veya İngilizce) Yeniden Yazılmıştır.

Kaynak Link

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button