Τουρκμενιστάν

Türkmenistan, 2024-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Yürütme Kurulu’na seçildi.

Türkmenistan, 2024-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Yürütme Kurulu’na seçildi.

5 Nisan 2023’te Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin (ECOSOC) Örgütsel Oturumu sırasında Konsey’in yan organları için seçimler yapıldı.

Seçimler sırasında ECOSOC üyeleri oybirliğiyle Türkmenistan’ı 2024-2026 dönemi için UNICEF Yönetim Kurulu üyesi olarak seçti. Daha önce Türkmenistan 2018-2020 yıllarında UNICEF Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve görev yapmıştır.

Bugün Türkmenistan, Birleşmiş Milletler’in 13 komisyon, komite ve konsey üyesidir, ülke yedi kez BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

Türkmenistan, UNICEF’in yönetim organı olan ve örgüte hükümetler arası destek ve gözetim sağlayan bir Yürütme Kurulu üyesi olarak, UNICEF faaliyetlerinin gözden geçirilmesinde ve politikalarının, ülke programlarının ve bütçelerinin onaylanmasında yer alacaktır. Bu nedenle, Türkmenistan Hükümeti’nin küresel düzeyde çocuklar için dönüştürücü gündeme katkıda bulunması ve bu gündemi etkilemesi için bir fırsattır. Ayrıca, ülkedeki politikasında, programlarında ve uygulamalarında çocuk haklarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmede dünya çapında örnek teşkil eden Hükümeti konumlandıracaktır.

Source Link

ACM Cyprus

ACM Cyprus

Esta Construction

Pools Plus Cyprus

Artificial intelligence has reinterpreted this news for you.

Translation:

Turkmenistan has been elected to the Executive Board of the United Nations Children’s Fund (UNICEF) for the 2024-2026 term. The decision was taken unanimously by the members of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) during its organizational session on April 5, 2023.

Previously, Turkmenistan served as a member of the UNICEF Executive Board from 2018 to 2020. The country is currently a member of 13 United Nations commissions, committees, and councils, and has been elected seven times as Deputy President of the UN General Assembly.

As a member of the UNICEF Executive Board, which serves as the organization’s intergovernmental support and oversight body, Turkmenistan will participate in reviewing UNICEF’s activities and approving its policies, country programs, and budgets. This presents an opportunity for the Turkmenistan government to contribute to the global transformative agenda for children and to position itself as a global example in fulfilling its obligations towards children’s rights in its policies, programs, and practices.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button